ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ

Το ΚΕΘΕΑ βασίζεται στην έρευνα για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του, τη χάραξη στρατηγικής και την τεκμηρίωση του οικονομικού και κοινωνικού οφέλους από τη λειτουργία των προγραμμάτων απεξάρτησης και κοινωνικής ένταξης.


Το Τμήμα Έρευνας & Τεκμηρίωσης υποστηρίζει το έργο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ και συμβάλλει στη βελτίωση των υπηρεσιών του.

Οι δραστηριότητες που υλοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση συνοψίζονται σε δύο άξονες:


Αξιολόγηση των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ.

Σε αυτό το πλαίσιο το Τμήμα Έρευνας & Τεκμηρίωσης συλλέγει και επεξεργάζεται σε σταθερή βάση πληροφοριακό υλικό από τις Μονάδες του προγράμματος.

Ο συνδυασμός των αριθμητικών δεικτών και των κλινικών στοιχείων αποτυπώνει με σαφήνεια την απήχηση του προγράμματος και την αποτελεσματικότητά του.

Μελέτη των χαρακτηριστικών των ατόμων που λαμβάνουν υπηρεσίες.

Τα χαρακτηριστικά των προσερχόμενων και οι συνθήκες χρήσης διερευνώνται ώστε να σκιαγραφηθεί «το προφίλ» των ατόμων που απευθύνονται στο ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ για βοήθεια, να καταγραφούν οι ανάγκες τους αλλά και οι γενικότερες τάσεις στο πεδίο της χρήσης ουσιών.

Σε τοπικό επίπεδο, είναι σημαντική πηγή πληροφόρησης για την μελέτη του προβλήματος της χρήσης – εξάρτησης, ενώ η διάχυση της πληροφόρησης και η συνεργασία με ομοειδείς φορείς και οργανισμούς είναι ένας επιπλέον στόχος.Οι υλοποιούμενες ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες εναρμονίζονται με τις προδιαγραφές που θέτουν διεθνείς επιστημονικοί φορείς (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά, Συμβούλιο της Ευρώπης), η ερευνητική δεοντολογία και ο Κώδικας Δεοντολογίας ΚΕΘΕΑ, ενώ χρησιμοποιούνται έγκυρα και αξιόπιστα εργαλεία για τη συλλογή πληροφοριών.

Το Τμήμα Έρευνας & Τεκμηρίωσης συμμετέχει σε ευρύτερα προγράμματα που υλοποιούνται από το ΚΕΘΕΑ ή από άλλους φορείς και δίκτυα και διευκολύνει την πραγματοποίηση σχετικών μελετών από ανεξάρτητους ερευνητές (φοιτητές, σπουδαστές, επαγγελματίες, κ.λπ.).

home_employment_pic251
Διεύθυνση:Πηνειού 10 (5ος όροφος), 41222, Λάρισα
Τηλ.: 2410 253936
research@kethea-exodos.gr
Καλέστε με
+
Καλέστε με