Σε Αμπελώνα και Αγιά η Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Θεσσαλίας του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ μετά την παραλαβή του αυτοκινήτου της Μονάδας.

Καλέστε με
+
Καλέστε με