ΠΡΟΛΗΨΗ & ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ

Τα προγράμματα πρόληψης του ΚΕΘΕΑ αφορούν τόσο τον γενικό πληθυσμό όσο και ομάδες με συμπεριφορές υψηλού κινδύνου για χρήση ουσιών. Πραγματοποιούνται, με κατάλληλα σχεδιασμένες παρεμβάσεις στις τοπικές κοινωνίες, σε εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων και σε φορείς ή επαγγελματίες στο χώρο της υγείας, της κοινωνικής φροντίδας, της παιδικής προστασίας, κ.ά.


Από το 2014 το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ υλοποιεί δράσεις πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης και προάγει στην τοπική κοινότητα την έννοια της πρόληψης των εξαρτήσεων. Οι δράσεις απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό, σε εκπαιδευτικούς, σε μαθητές, σε γονείς, σπουδαστές, συλλόγους ή ομάδες.

Η έννοια «πρόληψη» αναφέρεται στο σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται προκειμένου να αποφευχθεί η εκδήλωση της εξάρτησης με κάθε μορφή (από αλκοόλ, ναρκωτικά, καπνό, διαδίκτυο).

Στο εκπαιδευτικό περιβάλλον εστιάζει στην αντιμετώπιση των παραγόντων που καθιστούν το άτομο ευάλωτο και στην ενίσχυση εκείνων που το ενδυναμώνουν και το προστατεύουν, συμβάλλοντας στην αποφυγή ή στην αναβολή της εμπλοκής.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόληψη δεν εξαντλείται στην παροχή πληροφοριών. Αξιοποιεί εκπαιδευτικές διαδικασίες αλληλεπίδρασης και ενεργού μάθησης με στόχο όχι μόνο την αύξηση των γνώσεων, αλλά και την εκπαίδευση των ατόμων ώστε να υιοθετήσουν μια θετική στάση ζωής.


Τα προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές, σπουδαστές, εκπαιδευτικούς, γονείς με στόχο:

  • ην ενδυνάμωση, υποστήριξη και εκπαίδευση των νέων, προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής (επίλυσης προβλημάτων, διαχείρισης συγκρούσεων, έκφραση συναισθημάτων, ανάπτυξης ισότιμων σχέσεων), χρήσιμες όχι μόνο για την αποφυγή των εξαρτήσεων (τυχερά παιχνίδια, διαδίκτυο, ουσίες), αλλά και για τη ζωή τους γενικότερα.
  • Την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα πρόληψης, αλλά και την ενίσχυση του παιδαγωγικού τους ρόλου.
  • Την πληροφόρηση και «εκπαίδευση» των γονέων σε υγιή πρότυπα συμπεριφοράς στο οικογενειακό πλαίσιο, με γνώμονα όχι τον φόβο για τις εξαρτήσεις αλλά την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου, την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό στις ανάγκες κάθε ηλικίας.

Επιπλέον αξιοποιείται κάθε ευκαιρία για γνωριμία με φορείς συλλογικότητες και ομάδες με στόχο την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας και την ενημέρωση για τη θεραπευτική πρόταση του ΚΕΘΕΑ.

Ο όρος «έγκαιρη παρέμβαση» αναφέρεται στη διάγνωση ενός προβλήματος και στη θεραπευτική αντιμετώπισή του μόλις αρχίσει να εκδηλώνεται.

Στο ζήτημα της χρήσης ουσιών, η θεραπεία προσφέρεται στο στάδιο του πειραματισμού ή της περιστασιακής χρήσης, με στόχο την ανακοπή της πορείας προς την εξάρτηση.

Τα δεδομένα αυτής της παρέμβασης:

  • Ο έφηβος ή η έφηβη που έχει εμπλακεί, δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης και υποτιμά πλήρως τους κινδύνους που ελλοχεύουν.
  • Δεν έχει καμία διάθεση να εμπλακεί σε κάθε είδους «θεραπεία».
  • Σημαντικοί αρωγοί είναι το άμεσο περιβάλλον του εφήβου (γονείς, φίλοι) και το σχολείο.
  • Εργαλεία αποτελούν η επανασύνδεση με το σχολικό περιβάλλον, οι οικογενειακοί και κοινωνικοί δεσμοί, οι δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα.

Χρειάζεσαι βοήθεια ;

home_employment_pic251
Διεύθυνση:Πηνειού 10 (5ος Όροφος), 41222, Λάρισα
Τηλ.: 2410 253936
research@kethea-exodos.gr
Καλέστε με
+
Καλέστε με