Σύλλογος Οικογένειας

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1991 με την επωνυμία «Σύλλογος Οικογένειας της Θεραπευτικής Κοινότητας ΕΞΟΔΟΣ» με έδρα την Αθήνα.

Το 2002 η έδρα του Συλλόγου Οικογένειας μεταφέρεται στη Λάρισα.

Από το 2018 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης φέρει την επωνυμία «Σύλλογος Οικογένειας και Φίλων του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ».

Λειτουργεί ως Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο με την απόφαση 1575/1991 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Διοικείται από επταμελές Συμβούλιο και εκλέγει τα μέλη του κάθε δύο χρόνια.


Στόχοι του Συλλόγου είναι:

  • Η ενεργοποίηση των οικογενειών του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας.
  • Η ενημέρωση της κοινής γνώμης ατομικά ή συλλογικά γύρω από το πρόβλημα της χρήσης εξαρτητικών ουσιών και τους τρόπους αντιμετώπισής της.
  • Η προβολή του έργου που επιτελούν τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ και ειδικότερα το θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ στην περιφέρεια Θεσσαλίας.
  • Η άσκηση επιρροής προς την Πολιτεία για τη λήψη κατάλληλων μέτρων με στόχο την αντιμετώπιση της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών.
  • Η επεξεργασία προτάσεων και απόψεων για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και η παράλληλη προώθησή τους με στόχο τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών μέτρων από τους αρμόδιους φορείς.

Μέσα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι η ανάπτυξη κάθε ενημερωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας, όπως διαλέξεων, σεμιναρίων, εκδόσεων εντύπων, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εκδρομών, συναυλιών.

Σημαντική είναι η συμβολή του Συλλόγου Οικογένειας και Φίλων στην υποστήριξη και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με το θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ.

Τέλος, ο Σύλλογος Οικογένειας και Φίλων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ έχει δημιουργήσει Τράπεζα Αίματος και πραγματοποιεί εθελοντικές Αιμοδοσίες σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται από τις συνδρομές των μελών του αλλά και από χορηγίες και δωρεές φορέων, οργανισμών, εταιρειών και ιδιωτών που επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια καταπολέμησης της χρήσης ουσιών.

Επιθυμείτε να βοηθήσετε ;

home_employment_pic251

Υποστηρίξτε το έργο του Συλλόγου

Για όσους επιθυμούν να συμβάλλουν και να υποστηρίξουν το έργο του Συλλόγου Οικογένειας και Φίλων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία του Συλλόγου.
Διεύθυνση:Πηνειού 10, Λάρισα
Τηλ.: 2410 237811
Αριθμός Λογαριασμού Δωρεών: GR 0702607220000600200557566
Τράπεζα ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ - EUROBANK
Καλέστε με
+
Καλέστε με