ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ

Όλες οι Μονάδες και τα Τμήματα του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ υποστηρίζονται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες του θεραπευτικού προγράμματος.


Οι κεντρικές υπηρεσίες του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ περιλαμβάνουν:
  • τη Διεύθυνση
  • τις Διοικητικές – Οικονομικές Υπηρεσίες
  • τις Τεχνικές Υπηρεσίες
  • τη Γραμματεία του προγράμματος

με στόχο την εποπτεία και την εύρυθμη λειτουργία του συνολικού έργου του προγράμματος.

Από τις Κεντρικές Υπηρεσίες διοργανώνονται και υποστηρίζονται επίσης εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες, φοιτητές, συλλογικότητες, κ.α.


Εκπαίδευση Επαγγελματιών

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ πραγματοποιεί βραχυχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες και φοιτητές που αφορούν σε θέματα εξαρτήσεων και δυναμικής ομάδων:

  • Εκπαίδευση στη διεργασία και δυναμική των ομάδων για τα στελέχη των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤοΜΥ), στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας.
  • Εκπαίδευση ευαισθητοποίησης φοιτητών Ιατρικής σε θέματα εξαρτήσεων, σε συνεργασία με την HeLMSIC (Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ανταλλαγών Φοιτητών Ιατρικής).
  • Ημερίδες και σεμινάρια που αφορούν σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες που σχετίζονται με τον χώρο των εξαρτήσεων.

Eπίσης, το KEΘEA δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε φοιτητές από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Τέλος, στις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ φιλοξενούνται κατά καιρούς εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις άλλων Φορέων, Οργανισμών, Συλλόγων, Δήμων, κ.λπ.


home_employment_pic251

Θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ

2ο χλμ. Λάρισας – Κοζάνης, 41500, Λάρισα
Τηλ.: 2410 251853 & 2410 251839
Fax: 2410 251148
info@kethea-exodos.gr
Καλέστε με
+
Καλέστε με