Συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του «Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, από το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ.

Καλέστε με
+
Καλέστε με